Imagen

L’objectiu d’aquest article no és el de definir el que és l’empresa 3.0 sinó el de valorar la  tecnologia com a eina per a exercir la responsabilitat social.

Actualment les empreses utilitzen la tecnologia per a comunicar-se amb l’entorn mitjançant les pàgines web i les xarxes a socials a través de les quals fan publicitat i ofereixen els seus productes. Aquesta forma de comunicació pot ser altament tecnològica però bidireccional, és a dir, que el missatge va des de l’empresa cap al consumidor i aquí s’acaba tot. Això si, aquest missatge ja ha estat pensat i treballat per a que entri en la ment del consumidor i el convenci de la seva necessitat d’adquirir aquell producte.

 A diferència d’això l’empresa 3.0 utilitzarà les eines que li ofereix la tecnologia per a comunicar-se amb el seu entorn d’una forma multidireccional i  amb uns fins socials.

L’empresa com a institució social  ha d’aconseguir un nivell de comunicació i interacció molt alt amb el seu entorn. Aquesta empresa treballa pel seu territori i valora la opinió de tots els seus grups d’interès. Una bona gestió de la tecnologia i concretament dels mitjans socials i les xarxes socials aconseguirà una fluida comunicació amb tots els grups d’interès i farà que aquests puguin aportar un interessant feed-back molt positiu per a l’empresa i per a l’entorn en general. Aconseguim que les estructures de l’empresa deixin de ser jeràrquiques per a arribar a una posició  més horitzontal on es compta amb la participació de totes les parts implicades tant a nivell intern com a nivell extern.  Els problemes i les solucions no només es detecten des del punt de vista dels directius sinó que es dona l’oportunitat de que es plantegin des de tots els nivells. Amb això s’aconsegueix una visió molt més àmplia del problema i diferents punts de vista que permeten abordar millor les solucions i les estratègies a seguir.

En un entorn tant canviant i competitiu com l’actual les empreses més flexibles son les que millor s’adaptaran a aquest entorn. Obrir la porta a la participació de totes les persones vinculades a través del mitjans socials és una bona manera d’obtenir beneficis per al conjunt de la comunitat, incloent aquí com a gran benefici el foment de la participació dels individus en la vida pública creant així un entorn més participatiu i democràtic amb ciutadans més implicats i responsables.

Fins aquí em vist a grans trets els beneficis pel que fa a nivell social però moltes empreses es preguntaran quins son els beneficis econòmics de tot això. Evidentment és d’empresa responsable fer-se aquesta pregunta ja que s’ha de garantir la continuïtat a llarg termini de la institució. Està demostrat que l’establiment d’una comunicació multidireccional aporta a l’empresa una millor adaptació a les circumstàncies que ofereix l’entorn. És important desenvolupar aquesta comunicació a partir de tres competències bàsiques que han de tenir els líders de l’organització i que son molt importants per a l’èxit : Assertivitat, Autoestima i Empatia. Si ho fem com cal està molt clar que l’empresa assolirà un avantatge competitiu que la diferenciarà de la competència i que l’incrementarà en gran mesura les possibilitats de venda.

 

Mònica Herrera

www.spondeo.cat

Fonts:

«Empresa y liderazgo 3.0» Una charla con… Mercedes Hortelano Vázquez de Prada

http://blogs.eada.edu/2013/01/02/como-puede-ser-su-empresa-una-empresa-3-0-tecnologicamente-hablando/[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]