TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS

L’Equip d’Spondeo us acompanya en la tasca d’escollir la millor forma jurídica adequada al teu tipus de negoci i de gestionar per vosaltres tots els tràmits necessaris per a la constitució de la futura Societat.

Una vegada decidida i acordada la millor forma jurídica i valorades les diferents variables que afecten als Estatuts de la Societat, en una setmana podem estar firmant a la Notaria i a les 24 hores disposar d’un NIF Provisional per a començar amb l’operativa empresarial.

En un màxim de tres setmanes més la vostra Societat quedarà degudament constituïda.

Etapes del procés de constitució d’una Societat de capital

 1. Decidir forma jurídica (SL, SA, altres…)
 2. Obtenir el Certificat de Denominació social davant del Registro Mercantil Central (nom de la Societat)
 3. Obtenir Certificat bancari del dipòsit del Capital Social
 4. Anàlisis de les remuneracions de socis i administradors i el seu enquadrament en la Seguridad Social.
 5. Elaboració dels Estatuts Socials.
 6. Coordinació amb Notaria per a la firma de l’Escriptura de Constitució.
 7. Obtenció del NIF Provisional.
 8. Inscripció de l’Escriptura en el Registro Mercantil.
 9. Elaboració del modelo 600 sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 10. Alta de l’activitat en el Cens d’Empresaris de l’Agencia Tributaria i NIF definitiu
 11. Obtenció del Certificat Digital
 12. Obtenció del Codi de Compte de Cotització de la Seguretat Social.

Aquestes son les gestions bàsiques que poden variar segons forma jurídica, tipus de remuneració dels socis i administradors i altres variables.

Per a una constitució bàsica de una Societat Limitada amb un capital Social de 3.000 Euros us podem donar el següent pressupost orientatiu:

Honoraris constitució i alta                                                                                     450€

Notari (Preu aproximat)                                                                                          500€

Taxes Registre mercantil     (Preu aproximat)                                                        175€